B R Ī N U M P A S A K A

  1. Inita Šalkovska

    Pasakas un stāsti man ir Notikums. Baudījusi akadēmisko izglītību, kādu laiku nodarbojos ar jautājumu, vai tā sauktā tradicionālā stāstniecība ir māksla vai amatniecība. Jo vairāk piedzīvoju pasakas un stāstus gan savā, gan citu labu stāstnieku izpildījumā, jo mazāk vairs gribas teoretizēt. Caur pasakām un stāstiem piedzīvoju sadzīviskus notikumus, jokus, brīnumus, satiekos ar Patiesību. Esmu laimīga, ka stāstīšanas laikā ar mani kopā ir katrs klausītājs.

Built with Berta.me