B R Ī N U M P A S A K A

 1. PASAKAS VISIEM

  Stāstu pasakas visa vecuma klausītājiem. Vislabāk tas izdodas, kad vecāki ir kopā ar bērniem. Varu stāstīt pasakas uz skatuves, alā, pie ugunskura... visur, kur kopā sanāk klausīties gatavi cilvēki.

  Sazināties...

 2. PASAKAS UN STĀSTI UZŅĒMUMIEM

  Stāstu darba kolektīviem vai citām pieaugušo grupām, piedāvājot arī pašiem ievingrināties stāstniecībā – iepazīt tautas gudrības, sevi un savus darba biedrus caur dažādiem priecīgiem stāstu uzdevumiem.

  Sazināties...

 3. PASAKAS SKOLĀ

  Klasē vai citā jaunu cilvēku grupā stāstu pasakas, vadu sarunu un vingrinājumus pasakas izpratnei, stāstu saredzēšanas mākai un tālāknodošanai.

  Sazināties...

 4. apvienība BRĪNUMPASAKA

  Kopā ar koklētāju un dziedātāju Kristīni Ādmini-Liepu un perkusionistu Miku Čavartu (un reizēm arī citiem mūziķiem) stāstām tautas pasakas dažādos veidos – ar vārdiem, gongu skaņām, bungām, kokli, tautasdziesmām...

  Sazināties...

Built with Berta.me